วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ค่ายครูมือาชีพ

คณะครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช มีกำหนดจัดโครงการ "ค่ายครูมืออาชีพ" ให้นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์เต็มรูป (ชั้นปีที่ 5) ระหว่าง วันที่ 24-27 เมษายน 2555 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น