ปรัชญา

ปรัชญา

ความเป็นครูดีเด่น  มุ่งเน้นคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น